Európai Unió által finanszírozott projektjeink

Történetünk

2018

Az évben új szervezeti struktúra bevezetése valósul meg pilot jelleggel, amely munkacsoportok formájában az egyes fejlesztési területeken hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. A fő súlypontok a KIFE életében az év során:

a)  Seniorok fejlesztése

b)  Ifjúságfejlesztés

c)  Közösségfejlesztés

d)  Civil fejlesztés

e)  Nemzetközi együttműködések

Januárban indult a kétéves Együtt a tudásért – transznacionális együttműködések című projekt, amelynek során határontúli partnerszervezetekkel működünk együtt szorosan.

2017

Számos olyan projektet indítottunk útjára, amelyet uniós finanszírozással valósítunk meg. A projektekben alapoztunk a korábbi eredményekre, tapasztalatokra, mégis újszerű, innovatív megoldásokat keresünk a következő tématerületeken:

a)  Kerkai Jenő Tini Tanoda a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásáért

b)  Vitalitás közösségfejlesztési program kiterjesztése új településekre (Szentes és Szegvár), erősítése a korábbi fejlesztési pontokon (Csongrád és Derekegyház)

c)  Seniorok fejlesztése és társadalmi aktivizálása a Szegedi kistérségben

d)  Seniorok IKT kompetenciáinak erősítése, digitalizáció hatása a seniorokra

 
2016

Folytatódik a  „Vitalitás projekt” címmel öt vidéki településen (Csongrád, Derekegyház, Kunszentmárton, Szatymaz, Újkígyós) 2015-ben megkezdett programsorozat.

Új képzésünk a KIFE Nők a civil életben projektje keretében: "Társadalmi élet fejlesztése vidéken és városon" c. képzéssorozat, Budapesten 2016 márciusától.

Ősztől egy nemzetközi együttműködésben veszünk részt partnerként, amelynek célja az idősek IKT kompetenciáinak fejlesztése, az intergenerációs együttműködések elősegítése. A projektben dán, máltai, erdélyi és magyar szervezetek vesznek részt.
 

2015

Jubileumi év alkalmából valamennyi tagszervezetet meglátogattuk, ahol a jövőkép továbbépítésén gondolkodtunk. 2015. április 14-én jubileumi közgyűlésen idéztük vissza a múltat és terveztük a jövőt.

„Vitalitás helyi családokkal a vidéki települések életéért” címmel öt vidéki településen (Csongrád, Derekegyház, Kunszentmárton, Szatymaz, Újkígyós) indult meg a közösségépítés, a település társadalmi életének fellendítése lakossági fórumok, workshopok, szemináriumok, intergenerációs napok és önkéntes akciók formájában.

"Senior-Kortárs Csoportvezető képzés" cimmel szeptembertől indult új - az időskorúak korosztályát felkaroló - képzés.

 

2014

A KIFE Elnöksége a 2014-15-ös évet jubileumi évnek hirdette meg.

„PONT Te kellesz! – Ifjúsági közösségfejlesztés városon és vidéken” című projektünk 2014. február elején konferenciával zárult.

Grundtvig - Senior önkéntes csereprogramot valósítottunk meg osztrák partnerek közreműködésével 2014-15 évben.

Házasságra felkészítő szeminárium tartottunk az NCSSZI támogatásával.

 

2013

A KIFE hosszú neve 2013-tól Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület, így lehetővé válik szervezetek mellett magánszemélyek csatlakozása is pártoló tagként. Ezzel együtt járt a KIFE arculat és a KIFE honlap teljes megújításának a folyamata.

Képzők képzése programunk ez évben zárult, így fontos feladat a kifejlesztett képzések fenntarthatóságának tervezése.

„Felnőttképzési csoportvezető” képzés

2012

Több, új, nagyszabású projektet indítottunk:

„PONT Te kellesz! – Ifjúsági közösségfejlesztés városon és vidéken” címmel három helyszínen (Eger, Székesfehérvár, Szombathely) ifjúsági információs pontokat nyitottunk és nemformális képzéseket tartottunk a fiataloknak.

„Civil szervezetek nyilvánossági munkájának fejlesztése” címmel új programunk indult, amelynek célja, hogy a civilek munkájának fellépését a világban elősegítse, külső kommunikációjukat fejlessze.

„Nők a civil életben” című projektünk ez év decemberében konferenciával zárult, amelynek témája: „Minden befejezésben van egy új kezdet”.

2011

Elindult a felnőttképzési szakemberek képzését megcélzó fejlesztő programunk, amelynek keretében „Felnőttképzési Csoportvezető Képzés” címmel akkreditált képzést és „Vezetői helyzetek és megoldások felnőttképzési csoportok működtetésében” címmel szakmai továbbképzést hirdettünk meg.

Új lendülettel folytatódott a „Nők a civil életben” című projektünk (www.nokacivileletben.hu), amelynek keretében női kerekasztalok kerültek megrendezésre Hernádon, Lajosmizsén és Mártélyon. Műhelymunka sorozatok indultak kezdő és haladó szinten azoknak a hölgyeknek, akik a civil életben szerepet vállalnak önkéntesként vagy tisztségviselőként.

Szervezetünket felkérték, hogy a Felnőttképzési Akkreditáló Testületbe tagot delegáljunk, így 2012-től Jusztin István (a szegedi Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium igazgatója) lát el FAT tagsági feladatot.

2010

Több projektgeneráló műhelymunkát tartottunk határontúli együttműködésben (Vajdaság és Erdély) az NCA támogatásával, amelyek középpontjában a felnőttképzés, különös tekintettel a nemformális képzések áltak.

Folytatódott, majd az év folyamán lezárult a TÁMOP 2.5.1 keretében támogatott Felnőttképzési Civilhálózat projektünk.

Kialakult az online adatbázis, amely azóta is folyamatosan gyarapodik szakértőkkel és képzési szervezetekkel. (www.fchalozat.hu)

 

2009

A KIFE elindította a Felnőttképzési Civil Hálózat építését szolgáló érdekképviseleti projektet a Magyar Népfőiskolai Társasággal konzorciumban (TÁMOP 2.5.1. finanszírozással).

Megkezdte a Nők a civil életben című többirányú projektet, amely a civil szféra jó gyakorlatát kívánta bemutatni a nők szemszögéből (NCA és EACEA támogatással).

Elindította a tagszervezeteket és szakmai partnereket szolgáló Felnőttképzési Civil Hírlevelet, hogy aktuális tájékoztatást biztosítson a felnőttképzés civil szereplőinek.

 

2008

A KIFE tagszervezeti képviselőknek partnerség-építő programot szervezett: svájci-lichtensteini tanulmányutat, információs napokat, jövőtervező műhelyeket, nemzetközi konferenciákat.

Ekkor véglegesedett a KIFE következő évekre szóló stratégiai terve, amelyben képzési programok minőségi fejlesztése, a civil szervezetek erősítése, a felnőttképzési érdekképviselet és az együttműködésen alapuló szakmai projektek álltak az előtérben.

 

2007

Civil Intelligencia (CIQ)- Keresztény Nonprofit Partnerség címen szakmai összefogást alakított ki 6 civil szervezettel, ahol három tematikus területen (ifjúságnevelés, civil hálózatok fejlesztése, önkéntesség) szakmai anyagok készültek, képzések kerültek fejlesztésre. kutatásokat végeztek.

 

2006

A KIFE ügyviteli irodája új helyre költözött, amelynek megvásárlását több külföldi adományozó tette lehetővé. Címünk 2006-tól: Szeged, Kolozsvári tér 12/B.

A KIFE aktívan részt vesz az Európai Katolikus Felnőttképzési Szövetség (FEECA) munkájában, delegáltját, B. Balogh Editet a FEECA ez évben alelnökké választotta, amely tisztségében azóta is tevékenykedik.

 

2005

A 10 éves jubileum alkalmából Jubileumi Konferencián mutatta be a KIFE a szervezet eddigi működését, a katolikus felnőttképzés aktuális helyzetét. A konferencián került elsőként átadásra a Kerkai-díj, amellyel évente jutalmazhatók az ifjúsági és felnőttképzés kiemelkedő személyei.

Ekkorra készült el a KIFE első promóciós CD-je, amely bemutatja az egyesület tevékenységét, szakmai működését.

Szervezetünk bekapcsolódott az InfoNet nevű nemzetközi projektbe, amely 15 ország összefogásával Grundtvig 4 program keretében megvalósult program. Célja egy európai felnőttképzési portál létrehozása, valamint tematikus szakmai hírlevelek megjelentetése.

2004

A KIFE Szakmai Tanácsadó Testületet (SZTT) hozott létre, amelynek tagjai a magyar felnőttképzés kiemelkedő szakemberei. Az SZTT feladat a KIFE szakmai tevékenységének kísérése és tanácsadás.

 

2002

A KIFE-t, mint felnőttképzési tevékenységeket és szolgáltatásokat folytató intézményt, először az OKÉV, majd a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ regisztrálta. Jelenlegi felnőttképzési nyilvántartási száma: 00085-2009.

2001

A KIFE munkatársai először vettek részt nemzetközi együttműködésekben. 2001-2003 között a KIFE koordinálta a Comenius 3.1 projektben megvalósított aktív állampolgárságra nevelés programot, eredményeképpen módszertani kiadvány született diákönkormányzatok módszertani fejlesztésére.

Szervezetünk részt vett két Grundtvig 2 program által támogatott projektben partnerként, melyek címe: Bioetika, és Tanulási szokások Európában.

 

1999

A Német Püspöki Kar Renovabis Segélyszervezete támogatásával pályázati rendszert dolgozott ki a katolikus egyház társadalmi tanításának terjesztését szolgáló képzési programok számára. A pályázati rendszer sikeresen működött 1999 és 2007 között, amelynek keretében számos új kezdeményezésű képzési programot támogatott a KIFE.

 

1996

A KIFE bekapcsolódott a FEECA (Európai Katolikus Felnőttképzési Szövetség) munkájába. A magyarországi képviselőt, Horváth Józsefet (Martineum Felnőttképzési Akadémia igazgatóját), később a szövetség alelnökévé választották, amely tisztet 4 évig töltötte be.

A KIFE hosszú neve Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetségre változott, így is erősítve ernyőszervezeti identitását.

1995

A KIFE bírósági nyilvántartásba vétele: Pk.60.008/1995/2 számon

 

1994

A német AKSB (Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Sozialer Bildungswerke) kezdeményezésére decemberben katolikus szervezetek létrehozták a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesületet, a KIFE-t. Az alapító tagok olyan szervezetek voltak, amelyek tevékenysége vagy annak egy része az ifjúsági és felnőttképzéshez kapcsolódik.

 

Projektjeink honlapjai

 

Vitalitás    tarsadalomformalas logo                          ponttekellesz logo xxxx       noi szervezet logo          logo forum            A KIFE Régi Honlapja

 

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Támogatóink

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet

Nemzeti Együttműködési Alap

Tempus Közalapítvány

Széchenyi Terv