Európai Unió által finanszírozott projektjeink

Rólunk

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület (továbbiakban KIFE) 31 tagszervezetet és 5 magánszemély tagot tömörítő, országos hatókörű ernyőszervezet, melynek küldetése hogy fórumot teremtsen a magyarországi és határon túli katolikus ifjúsági és felnőttképző intézményeknek és kezdeményezéseknek, különösen törekszik a képzési tevékenység minőségének folyamatos fejlesztésére, a tagszervezetek munkájának támogatására és tagjainak hazai és külföldi érdekképviseletére.

A KIFE működésének alapvető célja, hogy az ifjúsági és felnőttképzés területén szolgáltatásokat nyújtson, valamint a képző szervezeteket és trénereket értékorientált projektekben fogja össze. A több mint 20 éves tevékenysége alatt sok és magas minőségű tudást halmozott fel, és szakmai kapcsolatokat alakított ki, valamint folyamatosan kereste azokat a helyzeteket és területeket, ahol szükségessé vált a fejlesztés. Szolgáltatásait, partnerségét, szakmai támogatását a társadalom több rétegének, szereplőjének (képzők, trénerek, civil szervezetek és képviselői, ifjúságsegítők) biztosítja és ajánlja fel, egyre több figyelmet szentelve a hátrányos helyzetű célcsoportokra (a kistelepülésen élők, nők, fiatalok, 50 év felettiek, munkanélküliek, fogyatékkal élők).

A KIFE maga is kezdeményez és indít ifjúságfejlesztéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos innovatív projekteket, melyek során a nemformális tanulási módszerek alkalmazásának köszönhetően eredményes személyiség- és szakmai fejlesztési munka zajlik. Nagy hangsúlyt fektet a célcsoportok társadalmi szerepvállalásának erősítésére, kompetenciáinak fejlesztésére, a közösségépítői és képzői munka elterjesztésére, az európai normák és a keresztény értékrend hiteles közvetítésére, a társadalom valamilyen okból hátrányt szenvedő tagjai, rétegei számára az esélyegyenlőség biztosítására.

 

A KIFE küldetése:

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület küldetése, hogy fórumot teremtsen a magyarországi és határon túli katolikus ifjúsági és felnőttképző intézményeknek és kezdeményezéseknek, különösen törekszik a képzési tevékenység minőségének folyamatos fejlesztésére, a tagszervezetek munkájának támogatására és tagjainak hazai és külföldi érdekképviseletére.

 

A KIFE céljai:

1. A tagszervezetek képzési programjainak szakmai és anyagi támogatásán keresztül a katolikus felnőttképzés társadalmi képviselete és fejlesztése

2. A KIFE tagszervezetek belső szakmai együttműködésének hatékonyabb előmozdítása

3. A KIFE érdekképviseleti tevékenységének erősítése

4. A KIFE hosszútávú fenntarthatóságának biztosítása

5. A KIFE tagságának és tagszervezeti rendszerének megújítása

6. A KIFE szolgáltatási rendszerének kialakítása és a meglévő szolgáltatások fejlesztése

7. A KIFE külső kommunikációjának fejlesztése
 

- Európai Uniós és hazai forrásokkal megvalósuló partneri együttműködéseken alapuló projektek koordinációja, menedzselése.

- A civil szféra fejlesztését szolgáló műhelyek, képzések, konferenciák szervezése.

- Információs napok szervezése, melyen a civil szférát érintő aktuális szakpolitikai témákról részletes tájékoztatást nyújtunk szervezetek számára.

- A felnőttképzés és az ifjúságügy területén a saját tapasztalatok, jó gyakorlatok, eredmények módszertani feldolgozása, az elkészült szakmai anyagok terjesztése országosan.

- Tagszervezeti, civil szférán belüli és ágazatközi együttműködések, partnerségek, szakmai hálózatok kialakítása közösen generált projekteken keresztül a kiemelt fontosságú társadalmi témák feldolgozása és a hiányterületek betöltése érdekében.

- A magyarországi felnőttképzés képviselete, ill. egyéb nemzetközi kapcsolatok kiépítése, erősítése.

- A KIFE szolgáltatásairól és a civil szférát érintő kérdésekről szóló információkat a havonta összeállított elektronikus Hírlevélben terjeszti.

- A szervezet jogszerű működtetését Ellenőrző Bizottság felügyelete mellett végzi, a törvényben előírt elnökségi ülések és közgyűlések megtartásával.

- Kölcsönkönyvtár, szakirodalom gyűjtemény működtetése és karbantartása.

- Kerkai-díj (alapítása 2005-ben) odaítélése. A díj a katolikus ifjúsági és felnőttképzés területén kiemelkedő teljesítményt felmutató munkatársak jutalmazására szolgál, évente két fő részére (ifjúsági képzés és felnőttképzés kategória).

- A szervezet zavartalan működésének alapvető eleme a forrásteremtési tevékenység, mely segíti a küldetés és a megfogalmazott célok megvalósítását. 

- A felnőttképzéssel és ifjúságfejlesztéssel foglalkozó szervezetek és ezen ügyek érdekképviselete különböző fórumokon, illetve részvétel a törvény-előkészítés társadalmi véleményezési folyamataiban.

 

Projektjeink honlapjai

 

Vitalitás    tarsadalomformalas logo                          ponttekellesz logo xxxx       noi szervezet logo          logo forum            A KIFE Régi Honlapja

 

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Támogatóink

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet

Nemzeti Együttműködési Alap

Tempus Közalapítvány

Széchenyi Terv